Manual de Calidade

O documento básico do SGC implantado na Facultade de Deseño é o Manual de Calidade, aprobado na Xunta de Centro do xx de xx de 2024, no cal se definen as características xerais do sistema, os requisitos que atende, o seu alcance e as referencias á documentación xenérica da que se parte ou os procedementos que o desenvolven.

MANUAL DE CALIDADE

  • Manual de Calidade do centro

MANUAL DE CALIDADE INSTITUCIONAL

  • Manual de Calidade Institucional

ANEXOS

  • Anexo 1: Directrices e procedementos
  • Anexo 2: Mapa de procesos de calidade dos centros
  • Anexo 3: Manual de aplicación do SGC