Cambiar a idioma

Plan de estudos

Título

Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda pola Universidade de Vigo

Periodicidade

Anual

Créditos ECTS:

120

Duración

2 cursos académicos

Prazas

21

A formación organízase segundo unha estrutura mixta entre materias obrigatorias e optativas pertencentes a 4 módulos de ensinanzas, repartidos entre os 4 cuadrimestres. O número total de créditos do que consta o mestrado é de 120. Este total inclúe materias obrigatorias (102 créditos) e un traballo fin de mestrado (18 créditos).