Facultade de Deseño da Universidade de Vigo. Grao en Deseño. Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda

A Facultade de Deseño é un novo centro creado no Campus de Pontevedra – Campus Crea da Universidade de Vigo que imparte titulacións de Grao e Mestrado relacionadas coa disciplina do Deseño.

No curso 2023/2024 a facultade impartirá as titulacións de Grao en Deseño e o Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda.

Grao en Deseño

Orientacións de mención en Deseño gráfico/dixital e Deseño de moda

O Grao en Deseño da Universidade de Vigo busca formar aos profesionais do futuro interesados no deseño gráfico/dixital e no deseño de moda, sectores clave no desenvolvemento económico e cultural. Apostamos por unha proposta de grao na que formemos a deseñadores e deseñadoras integrais que sexan capaces de xerar proxectos que teñan en conta os procesos e soportes comunicativos máis actuais: gráfico, moda, audiovisual e dixital interactivo, solucionando retos nos que se faga especial énfase nas metodoloxías, tecnoloxías e entorno de traballo innovadoras e actuais, experimentando e conectando o coñecemento máis punteiro coa realidade laboral na que se incorporarán.

Os contidos do grao estruturanse en dous primeiros cursos comúns no que o alumnado recibirá unha formación en torno ás bases e os fundamentos do deseño para ir orientando as súas preferencias de cara aos dous cursos finais nos que deberá elexir unha serie de optativas para a especialización en Deseño gráfico/dixital ou Deseño de Moda

Titulación
Grao en Deseño pola Universidade de Vigo

Orientacións con mención
→ Deseño gráfico/dixital
→ Deseño de moda

Duración
4 cursos académicos

Créditos
240 ECTS

Traballo Fin de Grao
12 ECTS

Prácticas en empresas
18 ECTS

Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda

Sétima edición do mestrado

O Mestrado Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda da Universidade de Vigo oferta unha formación especializada. Desenvolve un programa centrado nas habilidades e ferramentas que precisan os deseñadores de moda contemporáneos. Profesionais creativos, poliédricos e versátiles, abertos, con recursos e capacidade para entender os cambios sociais, culturais e económicos.

O título propio ESDEMGA desenvolveu durante 15 anos un programa de prestixio, situándose á vangarda dos centros formativos en deseño de moda en España. Os seus titulados están presentes habitualmente nas principáis pasarelas do país e forman parte dos equipos creativos dunha extensa listaxe de firmas de moda: Inditex, Purificación Garcia, CH, Bimba y Lola, Adolfo Domínguez e un longo etcétera. Froito desa experiencia crease na Universidade de Vigo o Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda, un paso máis alá na formación especializada con obxectivos e retos ben definidos; e co equipo humano e material necesarios para levalos a cabo.

Titulación
Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda pola Universidade de Vigo

Duración
2 cursos académicos

Créditos
120 ECTS

Traballo Fin de Mestrado
18 ECTS

Prácticas en empresas

A formación organízase segundo unha estrutura mixta entre materias obrigatorias e optativas pertencentes a 4 módulos de ensinanzas, repartidos entre os 4 cuadrimestres. O número total de créditos do que consta o mestrado é de 120. Este total inclúe materias obrigatorias (102 créditos) e un traballo fin de mestrado (18 créditos)

Estudos de doutoramento. A oferta formativa da EIDO (Escola Internacional e Doutoramento) da Universidade de Vigo inclúe diferentes liñas de investigacion en Deseño

Programa de Doutoramento en Creatividade e innovación social sostible

O Programa de Doutoramento en Creatividad e Innovación Social Sustentable pertencente ao Campus Crea de Pontevedra, ofrece a liña de investigación específica en «Deseño e Innovación Social», que á súa vez posúe dúas sub-líñas:

Sistemas de producción, líña de investigación centrada en preparar axentes xeradores de innovación no sector do deseño en varios dos seus ámbitos de materialización con capacidade para liderar e coordinar equipos.

Deseño e Desenvolvemento Social, liña de investigación que pretende abordar o deseño en relación ao desenvolvemento social capaz de dar respostas transformadoras no seu contexto de aplicación. Contempla as habilidades do/a diseñador/a actual no ámbito da innovación social que require do entendemento da tecnoloxía, do establecemento de redes e a creación de prototipos. Esta sub-liña inclúe, entre outros, ecodeseño, deseño e xénero, eixes norte-sur, o glocal, traballos en comunidades e deseño e saúde.

Prazas ofertadas
20

Programa de Doutoramento en Creación e Investigación en Arte Contemporánea

O Programa de Doutoramento en Creación e investigación en Arte Contemporánea ofrece a liña de investigación Historia do deseño e a tipografía, centrada na investigación en estudos históricos en deseño gráfico e a tipografía, no deseño de moda, no deseño audiovisual e todas aquelas disciplinas que involucren o deseño e as súas subdisciplinas dun xeito transversal.

Prazas ofertadas
10